Lượt truy cập:

                        

Hội Kỹ Sư Bách Khoa 95

Công ty TNHH Nhựa Đất Việt - Daviplastics Company.,Ltd

Địa chỉ: 28A Lê Ngung - Phường Tân Tạo A - Q.Bình Tân - Tp. HCM. Điện thoại: 0908101999      Fax: 08-62693347

                                                                © 2007  DAVIPLASTICS COMPANY.,Ltd  *  All rights reserved  *  Designed  by LPTC  *